Het is natuurlijk vervelend als je een klacht hebt over de dienstverlening, artikel en/ of bijbehorende. Toch vragen wij vriendelijk om je klacht telefonisch of via de e-mail aan de afdeling klantcontact door te geven. Wij zullen de klacht bekijken en proberen naar ieders tevredenheid op te lossen. Wij zullen je klacht binnen drie werkdagen na ontvangst beantwoorden, mocht het meer tijd nodig hebben, dan zullen wij je hiervan op de hoogte stellen. 

Mocht je dit niet op prijs stellen, dank kunt u altijd contact opnemen met de afdeling bemiddeling van stichting Webshop Keurmerk waar Beautelis B.V. bij is aangesloten. Mocht de bemiddelingspoging om enige reden niet tot een bevredigende oplossing leiden, dan bestaat de mogelijkheid om uw geschil voor te leggen aan de Geschillencommissie (SGC).